Milieuklacht


Voor wie

Ervaart u overlast (hinder) van geur, geluid, trillingen of stof van (grotere) bedrijven of ontgrondingen in Limburg? Constateert u een bodem-, lucht- of waterverontreiniging? Ziet u misstanden in het buitengebied of heeft u vragen of meldingen over de kwaliteit van zwemwater? Dan kunt u een milieuklacht bij ons indienen.

Meldingen voor andere instanties

Klachten over bv. hondenpoep, vuilnis, groenonderhoud, verkeersoverlast en sluitingstijden van de horeca kunt u melden bij uw gemeente.

Als sprake is van verstoring van de openbare orde of gevaarlijke situaties neem dan contact op met de politie, 0900–8844. Voor levensbedreigende situaties moet u 112 bellen.