Subsidie Groene schoolpleinen 2022-2023 (vervallen)


De Provincie Limburg wil met deze regeling scholen stimuleren om de bestaande schoolpleinen te transformeren naar een groen schoolplein.

Voor wie

Voor subsidie komen aanmerking in de Nederlandse provincie Limburg gevestigde scholen (zijnde een  basisschool, kindcentrum of middelbare school)

Waarvoor

Scholen stimuleren om de bestaande schoolpleinen te transformeren naar een groen schoolplein met als afgeleide doelen verbetering van de leefbaarheid, klimaatbestendigheid en vergroting van een participatieve samenleving.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.