Melding Wet bodembescherming


Voor wie

Als u te maken heeft met een ernstige bodemverontreiniging en de ‘ernst en spoed’ van deze verontreiniging wil laten vaststellen, of als u van plan bent een ernstige  bodemverontreiniging (gedeeltelijk) te gaan saneren, dan moet u dit vooraf melden bij de Provincie Limburg.

Mogelijk kunt u saneren volgens de regels van het Besluit uniforme saneringen (BUS). Past de sanering niet onder BUS? Dan moet u een saneringsplan indienen.

Ligt de locatie in de gemeente Heerlen, Maastricht of Venlo? Neem dan contact op met deze gemeente.

Waarvoor

Als sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en er een plan is om op de locatie activiteiten of handelingen te verrichten, bijvoorbeeld bouwactiviteiten, waarbij de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst. Verder moet een ernstige bodemverontreiniging binnen een bepaalde termijn gesaneerd worden als er risico's zijn voor:

  • de gezondheid van mensen;
  • de gezondheid van dieren en planten;
  • verspreiding van verontreiniging in het grondwater.