Wet geluidhinder, sportmotoren, ontheffing


Samenvatting

Wilt u met een sportmotor het maximale geluidsniveau overschrijden? U heeft hiervoor een ontheffing op dit verbod nodig. U vraagt deze ontheffing aan bij de Provincie.

Toelichting

Het is voor sportmotoren verboden om het maximale geluidsniveau te overschrijden. Een sportmotor is een motorrijtuig op minder dan 4 wielen. De motor heeft geen (normaal) kenteken en is bedoeld voor de beoefening van de motorsport. Ook kunt u ontheffing aanvragen voor sportterreinen, evenementen en locaties. Een sportterrein is speciaal bestemd voor het gebruik van motoren, bromfietsen en andere gemotoriseerde voertuigen met een vergunning. Locaties zijn bijvoorbeeld motorcrossterreinen voor wedstrijd- of vrijetijdsdoelen.