Limburgse landbouwinnovaties


Voor onze natuur en voedselvoorziening is een gezond bodem- en watersysteem cruciaal. Dit is de reden waarom de Provincie Limburg innovaties stimuleert, die bijdragen aan optimale benutting van nutriënten en minder af- en uitspoeling van nitraat.

In het kader van het Provinciaal Waterplan 2016-2021 is dat onder andere gedaan door het ondersteunen van zogenaamde waardenetwerken. Een waardenetwerk is een groep agrariërs, die onder begeleiding van een deskundige landbouwadviseur een methode die wetenschappelijk en in proefbedrijven bewezen is, in de praktijk op het eigen bedrijf toepast en daar gezamenlijk de ervaringen deelt en van leert. Binnen deze waardenetwerken hebben groepen melkveehouders en akkerbouwers in totaal elf innovaties getest in de praktijk. De resultaten zijn veelbelovend en laten zien dat een betere benutting van stikstof en minder uitspoeling van nitraat mogelijk is.

De belangrijkste resultaten zijn opgenomen in de brochure ‘Waardenetwerken’. Hierin staan de overzichten van de waardenetwerken, de resultaten en inzichten én contactinformatie waar u terecht kunt voor meer informatie. Ook zijn in deze brochure enkele video’s opgenomen waarin ondernemers hun ervaringen delen.

De brochure is digitaal en in PDF-formaat beschikbaar onder het kopje Zie ook op deze pagina.