Gemeenschappelijk landbouwbeleid


Met het GLB werkt Nederland aan toekomstbestendige landbouw, het versterken van de natuur en een leefbaar platteland. De landen van de Europese Unie maken samen het GLB. De lidstaten mogen hieraan, binnen de kaders van het beleid, een eigen invulling geven. Voor Nederland is dit gezamenlijk opgesteld door het Rijk, de provincies en de Unie van Waterschappen. Van 2023 tot 2027 biedt het GLB subsidies aan voor initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen.

Doelstellingen van het GLB 2023-2027

Het GLB moet concreet bijdragen aan:

  • Slimme, veerkrachtige landbouw
  • Milieu, biodiversiteit en klimaat
  • Brede plattelandsontwikkeling
  • Samenwerking en kennisuitwisseling

In een uitlegvideo is te zien waar het GLB vandaan komt en waar het naartoe gaat. Bekijk de video op de website van Netwerk Platteland.

Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Binnen de kaders van het GLB geven alle deelnemende landen via een Nationaal Strategisch Plan (NSP) hun eigen invulling aan het beleid. Met het GLB werkt Nederland aan toekomstbestendige landbouw, het versterken van de natuur en een leefbaar platteland.

U vindt een samenvatting van het NSP-GLB op de website Netwerk Platteland.

Wie maakt aanspraak op GLB-subsidies?

Het GLB kent verschillende regelingen en interventies. Iedere regeling of interventie kent haar eigen regels, bijvoorbeeld als het gaat om wie een aanvraag mag indienen.

De meeste interventies zijn bedoeld voor actieve landbouwers, maar er zijn ook interventies waar waterschappen, gemeenten, plattelandsbewoners, samenwerkingsverbanden en natuur- en landschapsorganisaties subsidie kunnen aanvragen. Verder zijn er ook interventies die specifiek voor jonge boeren bestemd zijn.

Subsidiemogelijkheden

In kwartaal vier van 2023 worden naar verwachting de eerste nieuwe provinciale regelingen opgesteld. Zodra deze zijn opengesteld, vindt u op deze pagina meer informatie. Vanuit de Rijksoverheid zijn er nu al regelingen beschikbaar, zoals de brede weersverzekering en de regeling voor het behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen. Wilt u een overzicht van alle regelingen? Raadpleeg dan de website van RVO.

POP3

Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is per 1 januari 2023 vervangen door het GLB/NSP. Een nieuw element ten opzichte van het POP3-programma, is de zogenaamde eco-regeling. Hiermee kan een agrariër een vergoeding ontvangen voor (eco-) activiteiten die bijdragen aan een duurzamere bedrijfsvoering.

Bekijk de uitleg over hoe de eco-regelingen functioneren en hoe een agrariër doelen, punten en waarden binnen de eco-regeling kan behalen.