Breedteontheffing landbouwvoertuigen, aanvraag


Samenvatting

Bedoeld om de toegestane breedte van landbouwvoertuigen te verruimen tot maximaal 3.50 meter.

Toelichting

Voor landbouw- of bosbouwtrekkers of motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagens, mag met inbegrip van de lading en verwisselbare uitrustingsstukken niet meer bedragen dan 3.00 meter. 
Voor lading bestaande uit losse veldgewassen is een maximale breedte van 3.50 meter zonder ontheffing toegestaan.