Vriendschapsband met Chinese provincie Sichuan


De Provinciale zusterrelatie met de West-Chinese provincie Sichuan is in 2014 aangegaan vanuit het toenmalig speerpuntlandenbeleid ter ondersteuning en facilitering van Chinese samenwerkingsprojecten van het Limburgse bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in de vorm van economische diplomatie.

Het nationale Chinabeleid is een voornaam referentiekader voor het Provinciaal beleid. Daarnaast wil de Provincie Limburg eigen overwegingen een plek geven. In 2024 zal aan de hand van de nieuwe beleidskaders voortkomend uit het Coalitieakkoord 2023-2027 'Elke Limburger telt' worden bekeken of de zusterrelatie met Sichuan wordt gecontinueerd (en zo ja, hoe de Provincie daar precies invulling aan wil geven) of dat een herprioritering aan de orde is.