Vriendschapsband met Chinese provincie Sichuan


De vriendschapsrelatie sinds 2014 van de Provincie Limburg met de West-Chinese provincie Sichuan is het uitgangspunt voor een langetermijninvestering in sterke overheidsbanden ten dienste van het Limburgse bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

In september 2012 heeft het College van Gedeputeerde Staten de strategische nota 'Een reis van duizend mijlen begint met een enkele stap – Wat gaat Limburg met China doen?' vastgesteld. De afzetmarkt onder de groeiende Chinese middenklasse en de toename van Chinese investeringen in het buitenland leveren kansen op. Een intensieve overheidsrelatie is in de overheidsgedreven Chinese economie cruciaal voor succesvol zakendoen. Door middel van actieve economische diplomatie kan de Provincie het zakendoen actief faciliteren en ondersteunen. De Provincie Limburg houdt daarin de nationale kaders aan zoals beschreven in de nationale beleidsnotitie ‘Nederland-China: een nieuwe balans’.

De gemeente Maastricht heeft een stedenband met Chengdu, de hoofdstad van Sichuan. En de gemeente Valkenburg met de toeristenplaats Jiangyou.