Vriendschapsband met Chinese provincie Sichuan


De vriendschapsrelatie van de Provincie Limburg met de West-Chinese provincie Sichuan is in 2014 aangegaan vanwege het belang van goede overheidsrelaties ter ondersteuning en facilitering van Chinese samenwerkingsprojecten van het Limburgse bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in de vorm van economische diplomatie.

Initiële uitgangspunt is de in september 2012 door het toenmalige College van Gedeputeerde Staten vastgestelde strategische nota 'Een reis van duizend mijlen begint met een enkele stap – Wat gaat Limburg met China doen?'. Inmiddels wordt de relatie met Sichuan ingezet langs de lijnen van het Missiegedreven economisch beleidskader (MEB) en het kader internationalisering Vernieuwend verbinden over grenzen heen. Het nationale Chinabeleid is het primaire referentiekader voor het Provinciaal beleid.

De gemeente Maastricht heeft sinds 2012 op introductie van de Nederlandse ambassade in Beijing een stedenband met Chengdu, de hoofdstad van Sichuan.