Missiegedreven economisch beleidskader


Op 29 juni 2020 hebben Provinciale Staten van Limburg ingestemd met het Missiegedreven Economisch Beleidskader.

Dit beleidskader biedt een nieuwe aanpak waarbij niet zozeer het versterken van afzonderlijke (top)sectoren centraal staat, maar het bereiken van de doelen van onze Limburgse missies:

  1. Limburg maakt Energiek!
  2. Limburg maakt Gezond!

Door over sectoren heen te kijken en ons te richten op deze twee grote maatschappelijke opgaven kunnen we tegelijkertijd economische kansen verzilveren. Het bundelen van krachten tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden is dé manier om gezamenlijk deze doelen te bereiken.