Limburg in Europa


De provincie Limburg grenst grotendeels aan België en Duitsland en is daarmee de meest internationale provincie van Nederland. Door die ligging is Limburg ook op economisch vlak een toplocatie. We hebben binnen een straal van driehonderd kilometer een afzetgebied met meer dan honderd miljoen consumenten en 200.000 bedrijven.

Kansen voor Limburg

Samen met de Rijksoverheid heeft de Provincie Limburg de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking voor Zuid-Limburg, Tongeren, Hasselt, Luik en Aken laten onderzoeken. De resultaten staan in de Atlas van kansen Zuid-Limburg en haar grensregio’s.

Het onderzoek laat zien dat de landsgrenzen juridische, sociale en culturele barrières opwerpen. Samen met de omliggende regio’s in België en Duitsland maken we ons sterk om deze barrières te verlagen. Daarmee komen er aan beide kanten van de grens meer carrièrekansen. Dat maakt onze grensregio aantrekkelijker om naartoe te verhuizen.

Limburg in de EU

De Provincie vertegenwoordigt de belangen van Limburgers en Limburgse bedrijven bij instellingen van de Europese Unie. We doen dat op verschillende manieren.

Huis van de Nederlandse Provincies

De Provincie Limburg onderhoudt goede contacten met de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie en andere relevante organisaties. Een aantal provinciemedewerkers werkt voortdurend vanuit Brussel om onze belangen te behartigen. We werken daarbij samen met de andere Nederlandse provincies vanuit het Huis van de Nederlandse Provincies.

Comité van de Regio's

De Provincie Limburg is vertegenwoordigd in het Comité van de Regio's. Dit is een officieel adviesorgaan van de Europese Unie dat opkomt voor de belangen van gemeenten en regio's in Europa.

Sa­men­wer­king met onze buur­lan­den

De provincie Limburg grenst grotendeels aan België en Duitsland. Samenwerken met het buitenland is voor ons dus erg belangrijk. We werken samen op gebieden als regionale economie en arbeidsmarkt, ruimtelijke ontwikkeling, verkeer, milieu, veiligheid en crisisbeheersing.

Euregio’s

In een Euregio werken Europese regio’s over de landsgrenzen heen met elkaar samen. Limburg maakt door haar centrale ligging onderdeel uit van drie Euregio's:

  • Euregio Maas-Rijn bestaat uit het zuiden en midden van de Provincie Limburg (Nederland), de Provincie Limburg (België), de Provincie Luik (België), de Regio Aachen (Duitsland) en de Duitstalige Gemeenschap (Oost-België).
  • Euregio rijn-maas-noord beslaat het Nederlandse en Duitse grensgebied, langs Midden- en Noord Limburg en het aangrenzende Niederrhein.
  • Euregio Rhein-Waal bestaat uit ruim vijftig gemeenten en andere overheden in het Nederlandse en Duitse grensgebied langs de Rijn, Maas en Waal.

De Euregio’s voeren tal van projecten uit. In veel van deze projecten zijn we partner. Meer informatie over de projecten vindt u op de websites van de Euregio’s.