Interreg Deutschland-Nederland


Het Europees programma Interreg Duitsland-Nederland stimuleert via grensoverschrijdende projecten innovatie, transitie naar groene economie en energie, een verbonden grensgebied en arbeidsmarkt, opleiding en onderwijs.

Daarvoor is een gedegen programmamanagement nodig. Het werk van het secretariaat, de programmapartners - waaronder Provincie Limburg - en de programma-autoriteiten wordt bekostigd en via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ondersteund in het project ‘Technische Bijstand’