Cubiss Limburg


Iedereen heeft recht op toegang tot informatie en cultuur. In Nederland zorgen de openbare bibliotheken hier voor.

CUBISS LIMBURG ondersteunt (vanuit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)) de Limburgse bibliotheeksector bij hun werkzaamheden.

Cubiss Limburg geeft invulling aan de maatschappelijk-educatieve bibliotheek door de prioriteiten:

Geletterde samenleving

Cubiss ondersteunt de Limburgse bibliotheken om meer mensen, van jong tot oud, te laten lezen. Hierdoor versterken de vaardigheden om te kunnen lezen en schrijven en informatie te kunnen begrijpen en gebruiken.

Participatie in de informatiesamenleving

Meekomen in de huidige samenleving vergt steeds meer vaardigheden en de bibliotheek staat voor een inclusieve samenleving. Cubiss ondersteunt de Limburgse bibliotheken bij het versterken van kennis en het inpassen van programma’s en activiteiten in het aanbod van digitale en andere basisvaardigheden om mensen zelfredzaam te maken in de (digitale) wereld.

Leven lang ontwikkelen. Iedereen doet mee!

Bibliotheken bieden voor iedereen, jong en oud, een openbare, veilige en laagdrempelige (leer-en ontwikkel) plek zodat iedereen op een zelfgekozen manier en tempo mee kan blijven doen, kan blijven leren en de eigen vaardigheden kan blijven ontwikkelen. Cubiss ondersteunt de Limburgse bibliotheken hierbij.

Een sterke basis

Cubiss ondersteunt de Limburgse bibliotheken door zorg te dragen voor de logistiek en digitale processen die de ruggengraat vormen voor een goed functioneren van de lokale bibliotheken, nu maar vooral ook voor de toekomst.


Cubiss logo

Zie ook