Burgerkracht Limburg


Burgerkracht Limburg (voorheen Huis voor de Zorg) is een netwerk van (ervarings)deskundigen. Zij werken aan een Limburg waarin iedereen meetelt en op een eigen manier meedoet.

Burgerkracht Limburg richt zich op vijf prioriteiten:

Groei voor iedereen

Burgerkracht werkt samen met verschillende partners om de arbeidsmarkt toegankelijker te maken. Een arbeidsmarkt voor iedereen.

Aan de slag met onze jongeren

Alle jongeren in Limburg moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Samen met jongeren ontdekken waar hun talenten liggen. Vanuit daar nieuwe kansen creëren.

Werken aan een gezonde samenleving voor iedereen

Op dit moment zijn er grote verschillen in de Limburgse samenleving. Deze verschillen worden steeds zichtbaarder en zorgen voor een kloof. Tijd om die afstanden te verkleinen.

Nieuw leiderschap

Limburg staat voor een aantal grote uitdagingen. Dat vraagt om verbinding en leiderschap. Kortom: verbindend leiderschap.

Bestaanszekerheid

Samen werken aan bestaanszekerheid.