Subsidie Aanjagen gemeentelijke projecten verduurzaming woningen 2022-2023 (vervallen)


Voor wie

Nederlands Limburgse gemeenten.

Waarvoor

Het doel van de regeling is het aanjagen van gemeentelijke projecten om de verduurzaming van woningen te versnellen met als afgeleid doel een vermindering van het energieverbruik en kleinschalige opwek in woningen te vergroten. Hiermee wordt geprobeerd bij te dragen aan een afname van de relatief veel lage energielabels van woningen in Limburg en het verlagen van de energierekening van inwoners.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.