Heel Limburg duurzaam - bedrijven


De Provincie Limburg wil helpen met verduurzamen. We geven goede voorbeelden over wat u kan doen om energie te besparen. Daarnaast leidt verduurzaming tot een lagere energierekening. Wat u kunt doen binnen uw bedrijf is afhankelijk van uw situatie.

Waar moet ik beginnen als bedrijf?

Stichting Groene Economie Limburg

De Stichting Groene Economie Limburg wil MKB-bedrijven helpen en ondersteunen met de stap naar duurzaam ondernemen. Als onafhankelijke en niet-commerciële organisatie brengen zij partijen uit het bedrijfsleven, overheid en hoger onderwijs bijeen om zo informatie, kennis en concrete steun beschikbaar te stellen aan het MKB. Dit betreft steun van wettelijke, technische, financiële en strategische aard. Meer informatie vindt u op de website van de Stichting Groene Economie Limburg.

Stichting Duurzame Bedrijventerreinen

De Stichting Duurzame Bedrijventerreinen levert een bijdrage aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. Dat doen zij door in te zetten op de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve duurzame energieopwekking op bedrijventerreinen. Ook zetten zij zich in voor het klimaatbestendig maken van bedrijventerreinen door bijvoorbeeld hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren. Door een groene inrichting van bedrijventerreinen kunnen deze klimaatbestendig worden gemaakt.

De Limburgse Werkgeversvereniging

Het expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie zet zich in voor het bevorderen van duurzaam ondernemen en het versnellen van processen door te innoveren. Dit doet het expertisecentrum middels het verbinden, versterken en vertegenwoordigen van LWV-leden in samenwerking met overheid en onderwijsinstellingen op regionaal, provinciaal en nationaal niveau. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van LWV.

LIOF

Regionale ontwikkelingsmaatschappij LIOF werkt samen met ondernemers en partners toe naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg. Dat doen zij door in te zetten op de transities energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering.

De energietransitie betekent voor LIOF een optimale inzet van duurzame en efficiënte energiesystemen op weg naar groene bedrijfsprocessen. Daarbij richten zij zich met name op de volgende deelthema’s:

  • Energie efficiëntie: inzicht creëren en ondernemers aansporen tot actie.
  • Mobiliteit: groen en duurzaam transport, eGLM is hier een voorbeeld van.
  • Duurzame energie: waterstof als alternatieve energiebron.
  • Impactvol financieren en ondersteunen.

Meer informatie is te vinden op de website van LIOF.

Zuid-Limburg Bereikbaar

Zuid-Limburg Bereikbaar helpt werkgevers en logistieke ondernemers op weg met praktische oplossingen voor duurzame personenmobiliteit en goederenvervoer. Ervaren mobiliteitsmakelaars brengen bijvoorbeeld het huidige reisgedrag van werknemers in kaart om op basis daarvan voorstellen te doen voor duurzamere, slimmere en gezondere alternatieven om werknemers van, naar en voor het werk te laten reizen. Logistiek makelaars denken mee met ondernemers in de logistiek, retail of horeca over logistieke oplossingen die de efficiency van transport, opslag en distributie vergroten om bij te dragen aan minder en schoner gereden kilometers.

Het advies van de makelaars is gratis en onafhankelijk dankzij de financiële bijdragen van Rijk, gemeenten en Provincie Limburg. Het gezamenlijk doel is concreet werken aan een gezond woon-, werk- en leefklimaat vooral door CO2-reductie en efficiënter autogebruik.