Detailhandel


De detailhandelssector is erg belangrijk voor de Limburgse economie en werkgelegenheid. Limburg telt zo’n 7.900 winkels met een vloeroppervlak van 2,3 miljoen m2, een omzet van 7,5 miljard euro per jaar en 47.500 werknemers.

Winkels zijn nodig om de steden en plattelandskernen leefbaar te houden. Maar begin 2016 stonden er zo’n 880 winkels leeg, 11% van het totaal. Onder andere door de vergrijzing, de opkomst van winkelen op internet en de economische crisis.

Aantrekkelijk winkelaanbod regionaal bij elkaar

Winkelbezoek en winkelplanning is een regionaal vraagstuk. Daarom wijzen regio's kansrijke winkelgebieden aan en maken we afspraken om ontwikkelingen daar zoveel mogelijk te concentreren. Met onze partners, waaronder MKB-Limburg, werken we samen aan een gezonde detailhandelsmarkt die goed inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen. We willen levende binnensteden die als koopcentra aantrekkelijk zijn voor consumenten uit de regio en tot ver daarbuiten. Met een breed aanbod aan winkels voor dagelijkse en niet-dagelijkse goederen.

Winkelmonitor

We begrijpen het belang van actueel inzicht in winkels, leegstand, aanbod en ontwikkelingen op de markt. Om een goed overzicht te krijgen van de detailhandel in Limburg stelt de Provincie daarom de winkelmonitor samen. In dit rapport besteden we aandacht aan winkelvastgoed en de detailhandelssector in Limburg. Met bijzondere aandacht voor de zeven Limburgse centrumgemeenten en de verschillende vestigingsmilieus dan wel winkellocaties.

Koopstromenonderzoek Limburg 2019

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. De Provincie zet zich daarom samen met gemeenten en winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Eind oktober 2019 is in Limburg op initiatief van de Provincie een grootschalig koopstromenonderzoek gestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research. Dat gebeurt met medewerking van alle Limburgse gemeenten.

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.ksol2019.nl. Mailen kan naar info@ksol2019.nl.

Retail Innovatie Centrum (RIC)

Het Retail Innovatie Centrum (RIC) is een kenniscentrum van en voor de Retailbranche. Hier kunnen ondernemers terecht voor informatie, vakliteratuur en succesvolle praktijkvoorbeelden. Ook worden er brainstormsessies, workshops en bijeenkomsten georganiseerd.

RIC is opgezet door overheid (Gemeente Roermond), ondernemers (MKB Limburg, BIZ Roermond) en onderwijs (Gilde opleidingen). Het RIC wordt ondersteund door de Provincie Limburg.