Detailhandel


De detailhandelssector is erg belangrijk voor de Limburgse economie en werkgelegenheid. Limburg telt zo’n 7.000 winkels met een verhuurbaar vloeroppervlak (winkels plus magazijn en overige ondersteunende ruimtes) van 3,1 miljoen m2 en een omzet van ruim 7 miljard euro per jaar.

Winkels zijn nodig om de steden en plattelandskernen leefbaar te houden. Hoewel de winkelleegstand fors is afgenomen, stonden er begin 2023  nog 420 winkels leeg, qua verhuurbaar vloeroppervlak (152.000 m2) betreft dat nu nog maar 5% van het totaal. Dit cijfer bedroeg medio vorig decennium zelfs 12%. De leegstand is vooral teruggelopen door andere functies onder te brengen in die panden. De basisgegevens voor het monitoren van de winkelvoorraad in Limburg hebben we samengebracht in het ‘Vastgoedregister Limburg’.

Aantrekkelijk winkelaanbod regionaal bij elkaar

Winkelbezoek en winkelplanning is een regionaal vraagstuk. Daarom wijzen regio's kansrijke winkelgebieden aan en maken we afspraken om ontwikkelingen daar zoveel mogelijk te concentreren. Met onze partners, waaronder MKB-Limburg, werken we samen aan een gezonde detailhandelsmarkt die goed inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen. We willen levende binnensteden die als koopcentra aantrekkelijk zijn voor consumenten uit de regio en tot ver daarbuiten. Met een breed aanbod aan winkels voor dagelijkse en niet-dagelijkse goederen.

Koopstromenonderzoek Limburg 2019

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. De Provincie zet zich daarom samen met gemeenten en winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Eind oktober 2019 is in Limburg op initiatief van de Provincie een grootschalig koopstromenonderzoek gestart. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research. Dat gebeurt met medewerking van alle Limburgse gemeenten.