Aankoop Groeve Mourik Brunssum


In januari 2024 heeft Provincie Limburg de koopovereenkomst ondertekend voor de Groeve Mourik in Brunssum. De groeve is gelegen in het oosten van de gemeente Brunssum. Deze aankoop is een eerste stap om uiteindelijk op deze plek, samen met de regio, een duurzaam bedrijvenpark te realiseren en zo de regio economisch te versterken. Het doel is dat zich hier bedrijven gaan vestigen die meerwaarde hebben voor de regio, onder andere doordat ze werkgelegenheid brengen waar in de regio behoefte aan is. Ook zal er ruimte komen voor natuur in dit gebied.

De aankoop gaat om een terrein van circa 76 hectare groot. Het is gelegen tussen de golfbaan, NATO-terreinen en de bestaande bedrijventerreinen Bouwberg en Ora et Labora. De herontwikkeling van het terrein wordt gerealiseerd samen met partners uit de regio, in ieder geval de gemeente Brunssum, Stadsregio Parkstad en Trilandis Ontwikkelings Maatschappij B.V. (als vertegenwoordiger van gemeente Heerlen).

Nieuwe bestemming van het terrein

Het aangekochte terrein is een van de weinige locaties in de regio waar ruimte is voor nieuwe bedrijvigheid in de vorm van herontwikkeling (herstructurering) van een bestaande locatie. De beoogde herontwikkeling zal kansen bieden voor de lokale en regionale arbeidsmarkt. De locatie is daarbij goed bereikbaar, ook via de bestaande ontsluiting op de Buitenring Parkstad Limburg.

Opstellen van een ontwikkel- en samenwerkingsstrategie

De volgende stap is het gezamenlijk opstellen van een ontwikkel- en samenwerkingsstrategie. Het eerder door de partijen vastgestelde ‘Ambitiedocument ontwikkeling bedrijventerreinen Parkstad Limburg / Oostflank Brunssum’ vormt daarvoor de basis.

Planning

Besluitvorming over de ontwikkel- en samenwerkingsstrategie wordt verwacht in de loop van 2024. Daarnaast zal de gemeente Brunssum de RO-procedure opstarten in 2024.

De huidige eigenaar, de firma Mourik, maakt in ieder geval tot en met 2026 gebruik van de locatie. Pas na de officiële oplevering en overdracht kan de daadwerkelijke realisatie van de beoogde herontwikkeling starten.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Via deze webpagina houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. In de loop van 2024 zal er ook een nieuwsbrief met dit doel worden opgezet.

Heeft u een vraag? Dan kunt u deze mailen naar info-gebiedsontwikkeling@prvlimburg.nl.