Circulair ondernemen in Limburg


Circulair denken is omdenken. MKB ondernemingen zijn een belangrijke pilaar in de maatschappij. De Provincie ondersteunt initiatieven die helpen om circulair te ondernemen. Op die manier verbinden we mensen, kennis en middelen en verkorten we de weg van een lineaire naar een circulaire economie.

Limburg Toekomstbestendig

LimburgToekomstbestendig is een meerjarig programma dat door LIOF wordt uitgevoerd. Het is gericht op innovaties die bijdragen aan een meer toekomstbestendige economische structuur voor Limburg. Innovatieve bedrijven uit de industrie, logistiek, agrofood, bouw, afvalverwerking, energievoorziening en watersector kunnen deelnemen aan het programma als ze aan oplossingen werken op het gebied van ‘slim, duurzaam of gezond’. LIOF ondersteunt met advies, het juiste netwerk én financiering.

CIRCO Hub

CIRCO, een door het Rijk ontwikkelde methodiek, helpt ondernemers door het volgen van tracks met het verduurzamen van hun bedrijfs- en verdienmodellen. Emma Safety Shoes en Moonen Packaging zijn voorbeelden van Limburgse bedrijven al die succesvol deelnamen aan een CIRCO track.