Circulair bouwen


Bouwen zonder schadelijke uitstoot van stoffen in de lucht, de bodem of het water, het hergebruiken van grondstoffen en materialen en het tot een minimum beperken van bouw- en sloopafval. Dat is circulair bouwen. Provincie Limburg ondersteunt living labs waar geëxperimenteerd wordt met circulair bouwen.

Green Transformable Building Lab

In 2021 wordt in samenwerking met verschillende partners in Heerlen het IBA project Green Transformable Building (GTB)-Lab gebouwd. Dit gebouw laat zien hoe je dynamisch en flexibel kunt bouwen met herbruikbare materialen. Het GTB Lab wordt ieder jaar getransformeerd. Op die manier wordt circulaire bouwmethodiek ontwikkeld, getest en gedemonstreerd. Via een virtuele kennisbank zal het GTB-Lab kennis en oplossingen delen over circulair bouwen.

Levensloopbestendige woningen

SUPERLOCAL is een IBA-project in Kerkrade. In de gebiedsontwikkeling SUPERLOCAL worden de materialen van twee flats hergebruikt voor de bouw van zo’n 130 nieuwe woningen en de inrichting van het openbare gebied. Hiertoe worden de materialen per grondstof gescheiden.

Digital Deconstruction

Provincie Limburg is hoofdpartner van het Interreg NWE (North-West Europe) project Digital Deconstruction. Met behulp van innovatieve digitale systemen wil Digital Deconstruction CO2-uitstoot en afval in de bouwsector voorkomen. 3D scans, digitale databases met informatie over gebouwen en materialen, een gebouw-info-model waarin de kringloop ontwerp-bouw-sloop inzichtelijk wordt gemaakt en bijvoorbeeld het gebruik van blockchain technologie moeten duurzaam slopen en recyclen mogelijk maken.