Circulaire afvalverwerking met Limburgse gemeenten


In een circulaire samenleving bestaat afval niet. De Provincie Limburg ondersteunt een living lab voor circulaire afvalverwerking met Limburgse gemeenten.

Afvalsamenwerking Limburg (ASL) is een samenwerkingsverband van alle Limburgse gemeenten, behalve Mook en Middelaar. ASL is de schakel in de Limburgse keten van afval tot grondstof en focust op waardebehoud, producthergebruik en het voorkomen van afval. In samenwerking met marktpartijen wil ASL huishoudelijke afvalstromen op een hoogwaardige manier laten verwerken in Limburg. Dit doet ASL bijvoorbeeld via contract-aanbesteding voor gemeenten voor grote afvalstromen zoals PMD, GFT en restafval. ASL zorgt ook voor kennisdeling tussen de leden, voor belangenbehartiging van de leden op nationaal niveau.