Ontzorgingsprogramma kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren


Samenvatting

De Provincie Limburg start een ontzorgingsprogramma om kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren te ontzorgen bij de verduurzaming van hun vastgoed. De Provincie Limburg stelt hiervoor duurzaamheidscoaches en projectfacilitators beschikbaar vanaf mei 2021.

Toelichting

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat twaalf sectoren in het maatschappelijk vastgoed een sectorale routekaart opstellen met betrekking tot het CO2-arm maken van hun vastgoed. Gebleken is dat een terugkerend knelpunt uit deze sectorale routekaarten het gebrek aan kennis is en/of capaciteit bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren om hun vastgoed te verduurzamen. Zonder ondersteuning en begeleiding op maat van deze doelgroep komt de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in verschillende sectoren onvoldoende op gang. De Provincie Limburg start op 1 januari 2021, gedurende drie jaar, een ontzorgingsprogramma voor kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren. Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren in de provincie Limburg kunnen ontzorgd worden bij de verduurzaming van hun vastgoed. De Provincie Limburg stelt hiervoor duurzaamheidscoaches en projectfacilitators beschikbaar vanaf mei 2021. Daarnaast richt het ontzorgingsprogramma zich op het stimuleren van vraagbundeling (om onder andere kostenbesparing te realiseren) en het delen van regionale kennis en ervaring in het bestaande landelijke Kennis- en Innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.