Arbeidsmarkt en onderwijs


Talent is cruciaal voor de Limburgse economie. Daarom is het onderwijs- en arbeidsmarktbeleid onderdeel van het ‘Missiegedreven economisch beleidskader’. Dit vindt u onder het kopje Zie ook op deze pagina.

De transities in onze maatschappij zijn ook merkbaar op de arbeidsmarkt. Banen veranderen of verdwijnen, nieuwe banen komen erbij. De mate waarin mensen mee kunnen in nieuwe ontwikkelingen is steeds bepalender voor hun waarde op de arbeidsmarkt.
Het onderwijs speelt hierin een belangrijke rol en een goede onderwijsinfrastructuur vormt een belangrijke voorwaarde voor het volgen van het beste mogelijk onderwijs en om te blijven leren. We gaan voor een Limburg waar goed opgeleide vakmensen en kenniswerkers aanwezig zijn ondersteun door een kwalitatief goed, breed en toekomstbestendig onderwijsaanbod. De euregio is een extra onderscheidende troef waarmee Limburg talenten bindt en boeit. We stellen drie doelen hierbij centraal:

  • Kwalitatief goed, breed en toekomstbestendig onderwijs
  • Een veerkrachtige en wendbare Limburgse beroepsbevolking door leven lang ontwikkelen
  • Economische aantrekkelijkheid – een sterk ecosysteem

Deze doelen staan in het Missiegedreven economisch beleidskader verder uitgewerkt onder het onderdeel ‘Talent’.