Bijzonder transport over de weg (exceptioneel transport), ontheffing


Samenvatting

Wilt u een transport uitvoeren dat afwijkt van de regels over het maximale gewicht, breedte en lengte? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), afdeling Ontheffingen.

Maakt u gebruik van voertuigen zonder kenteken? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de wegbeheerder (Rijkswaterstaat, gemeente, Provincie of waterschap). Dit geldt voor voertuigen met een breedte tot 3,50 meter. Voor voertuigen breder dan 3,50 meter vraagt u de ontheffing aan bij de RDW.

Toelichting

Voertuigen die gebruikmaken van openbare wegen, moeten voldoen aan regels voor het maximale gewicht, breedte en lengte. U vindt deze regels in de Regeling Voertuigen. Wilt u voor uw uitzonderlijke transport een ontheffing op deze regels? U vraagt dan een ontheffing aan bij de RDW.

Vanaf bepaalde vastgestelde afmetingen geldt dat professionele transportbegeleiders het transport moeten begeleiden.

Maakt u gebruik van voertuigen zonder kenteken? Dan vraagt u de ontheffing aan bij de wegbeheerder. Meestal beheert de Provincie de weg.

Uitvoerende instanties

  • Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW), e-mail afdelingen ontheffingen: toestemming@rdw.nl
  • Provincie Limburg
  • Waterschap Limburg
  • Gemeenten in Limburg