Bezwaar tegen beslissing Provincie


Samenvatting

Bent u het oneens met een besluit van de Provincie Limburg? Dan kunt u als belanghebbende daar bezwaar tegen aantekenen. U dient uw bezwaarschrift in bij de Provincie Limburg.

Toelichting

U bent belanghebbende als rechtstreeks door het besluit geraakt wordt. Organisaties kunnen collectief of algemeen belang hebben bij een besluit.

Uit de Algemene wet bestuursrecht volgt dat het in de meeste gevallen mogelijk is om bezwaar te maken als er sprake is van een besluit. Daarnaast moet u belanghebbende zijn bij dat besluit.

Naar aanleiding van een bezwaarschrift zal een volledige heroverweging van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is plaatsvinden. De bezwaarschriftprocedure is niet alleen bedoeld om u rechtsbescherming te bieden maar ook om de Provincie de mogelijkheid te bieden om dit besluit in heroverweging te nemen en eventuele fouten te herstellen.