Begroting en rekening waterschappen, vaststelling door Provincie


Samenvatting

Waterschappen leveren jaarlijks hun begroting en jaarrekening ter beoordeling in bij de Provincie Limburg. De Provincie controleert of de stukken voldoen aan de geldende wetgeving en aan de bedrijfsmatige uitgangspunten.

Toelichting

Tevens worden de beleids- en algemene ontwikkelingen op het gebied van waterschappen zorgvuldig in de gaten gehouden.

Wet- en regelgeving

Waterschapswet