Handelingen burgemeester, wethouders, raadsleden, secretaris en griffie, ontheffing verbod


Samenvatting

Het is verboden voor een burgemeester, wethouder, raadslid, secretaris en een griffier om rechtstreeks een overeenkomst aan te gaan met de gemeente. In speciale gevallen kan een uitzondering op het verbod gemaakt worden.

Toelichting

Een raadslid, wethouder, burgemeester, secretaris of griffier van een gemeente mag niet rechtstreeks een overeenkomst aangaan met de gemeente. Bijvoorbeeld over het leveren van goederen of diensten en het onderhands verwerven van onroerende zaken.
Provincie Limburg kan ontheffing verlenen van dit verbod voor een raadslid, wethouder, secretaris of griffier.

Wet- en regelgeving