Geschenkenregister


Transparantie is voor het college van Gedeputeerde Staten erg belangrijk, daarom worden de door het college van Gedeputeerde Staten ontvangen geschenken openbaar gemaakt. Het geschenkenregister geeft een overzicht van de ontvangen geschenken en wordt periodiek bijgewerkt.

Het hoe om te gaan met geschenken is opgenomen in artikel 4.1 van de gedragscode ‘Integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden Provincie Limburg 2021’:

Artikel 4.1

 1. Een commissaris van de Koning respectievelijk een gedeputeerde accepteert en biedt geen geschenken, faciliteiten en diensten aan als zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed.
 2. Geschenken die de commissaris van de Koning respectievelijk de gedeputeerde uit hoofde van zijn ambt ontvangt worden niet aangenomen tenzij:
  • a. het weigeren, teruggeven of terugsturen de gever ernstig zou kwetsen of bijzonder in verlegenheid zou brengen;
  • b. het weigeren, teruggeven of terugsturen om praktische redenen onwerkbaar is;
  • c. het gaat om een incidentele, kleine attentie waarbij de schijn van corruptie ontbreekt.

  Twijfel hierover wordt besproken in het college van Gedeputeerde Staten.

 3. Geschenken die niet worden of kunnen worden teruggestuurd, worden geregistreerd en eigendom van de Provincie.
 4. De provinciesecretaris legt een register aan van de geschenken die op grond van lid 3 van dit artikel eigendom van de provincie zijn geworden. In het register is aangegeven welke bestemming de provincie hieraan heeft gegeven. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.
 5. De commissaris van de Koning respectievelijk de gedeputeerde ontvangt geen geschenken op het woon/huisadres.