Leningen Duurzaam Thuis


Samenvatting

Minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen? Langer zelfstandig thuis wonen? Meedoen met een postcoderoosproject? En wilt u hiervoor geld investeren? De Provincie Limburg biedt u hierbij ondersteuning in de vorm van een stimuleringslening en/of een verzilverlening.

Hoe de regeling werkt, leggen we uit in onderstaande animatie.

Blue Billywig video embed

Actuele behandeltermijn

De actuele behandeltermijn van de Provincie Limburg voor een volledige leningaanvraag Duurzaam Thuis is twee weken, waarna ook SVn uw aanvraag binnen één week beoordeelt.

Afwijkingen Verordening:

Gedeputeerde Staten hebben op 7 april 2020 het volgende besloten:

  • in afwijking van het bepaalde in artikel 4, lid 3 en artikel 5, lid 3 van de Verordening leningen Duurzaam Thuis voorwaardelijk leningen toe te kennen, indien de eenmalige investeringskosten in de productie-installatie(s) binnen een postcoderoosproject reeds zijn gemaakt, alvorens de aanvraag voor de lening is ontvangen door de Provincie Limburg. De kosten dienen wel ná inwerkingtreding van de Verordening te zijn gemaakt.
  • in afwijking van het bepaalde in artikel 8, lid 1, onder A van de Verordening leningen Duurzaam Thuis, voorwaardelijk leningen toe te kennen voor de financiering van warmtepompen ook indien deze warmtepompen primair gericht zijn op verwarmen van tapwater.

Subsidie

Bent u woningeigenaar en wilt u minimaal 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen uitvoeren? U kunt voor deze maatregelen Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanvragen, zie hiervoor de informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het subsidiepercentage wordt vanaf 1 juni tot 31 december 2020 tijdelijk verhoogd naar ongeveer 30%.

U kunt deze subsidie combineren met de leningen Duurzaam Thuis.