Aansprakelijkheid


Als u van mening bent dat u of uw bedrijf schade heeft geleden als gevolg van een besluit, handeling, nalaten, enzovoorts van (een van de bestuursorganen van) de Provincie Limburg, kan dit een reden zijn een aansprakelijkstelling in te dienen.

Alle aansprakelijkstellingen worden bij de Provincie Limburg centraal afgehandeld door het team Aansprakelijkheid van het cluster Algehele Juridische Zaken.

Een aansprakelijkstelling kan schriftelijk of via onderstaand webformulier worden ingediend. Na ontvangst van uw aansprakelijkstelling ontvangt u een ontvangstbevestiging. Ook wordt u geïnformeerd over de behandelaar van uw aansprakelijkstelling en de verdere procedure.

Voor meer informatie over het aansprakelijk stellen van de Provincie Limburg, kunt u contact opnemen met een medewerker van het team Aansprakelijkheid op 06-46265782 of (043) 389 72 16.