Viering van een mijlpaal: 30 Gezonde Basisscholen van de Toekomst in Limburg

23 mei 2024

Donderdag 23 mei werd een belangrijke mijlpaal bereikt in het onderwijs en de gezondheid van kinderen in Limburg. Basisschool De Letterdoes in Maastricht is namelijk officieel benoemd tot de 30e Gezonde Basisschool van de Toekomst. Deze mijlpaal werd gevierd met een feestelijk moment en een gezamenlijke gezonde lunch, waarbij leerlingen, leerkrachten, ouders en betrokken partners van het concept Gezonde Basisschool van de Toekomst aanwezig waren.

Het concept ‘Basisschool van de Toekomst’

Met de Sociale Agenda van de Provincie Limburg zetten we in op het versterken van de zelfredzaamheid én samenredzaamheid van de inwoners van Limburg. Het initiatief Gezonde Basisscholen van de Toekomst (GBT) is onderdeel van deze Sociale Agenda en begon in 2015 en richt zich op het integreren van gezond gedrag en gezondheidsbevordering binnen het basisonderwijs. De aanleiding was de noodzaak om gelijke gezondheidskansen voor alle kinderen te creëren en het doorbreken van het patroon van ongezond gedrag dat vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven.

De Gezonde Basisschool van de Toekomst is ontwikkeld om kinderen op school gezonde gewoontes aan te leren, waar ze hun leven lang van profiteren. Zoals lekker veel sporten en bewegen. Genieten van fruit als tussendoortje. En samen lunchen in de klas, met voeding uit de Schijf van Vijf. Deze gewoontes vormen de pijlers in het dagritme van De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Sinds vandaag mag basisschool De Letterdoes zich ook een ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ noemen. Ben Dackers, directeur van De Letterdoes: ‟Waar wij ons als school vooral concentreren op het geven van het beste onderwijs zien we dat het stimuleren van een gezonde levensstijl hier positief aan bijdraagt. Anders gezegd: goed leren rekenen en lezen gaat echt beter als je in een gezond lijf zit. Daarom vinden wij het belangrijk om hier aandacht aan te blijven geven en zijn we supertrots op de erkenning als Gezonde Basisschool van de Toekomst.″

Succesvolle resultaten

Het project Gezonde Basisscholen van de Toekomst werd eerder al nauwgezet gevolgd door de Universiteit Maastricht. Hun onderzoek toonde destijds aan dat de combinatie van gezonde voeding en (meer) bewegen echt het verschil maakt voor kinderen. Kinderen die dagelijks gezonde maaltijden eten en actief bezig zijn, vertonen duidelijke verbeteringen in hun fysieke gezondheid en algemeen welbevinden. Ze hebben een gezondere BMI, een kleinere buikomvang, betere voedingspatronen en voelen zich mentaal en emotioneel beter. Deze resultaten bevestigen het belang van een geïntegreerde aanpak van voeding en beweging in het basisonderwijs.

Meer nodig voor verdere uitrol van GBT’s

Om de aanpak 'Gezonde Basisschool van de Toekomst' (GBT) op de lange termijn te kunnen voortzetten en daarmee patronen blijven te kunnen doorbreken is het cruciaal dat er een structurele bijdrage komt vanuit het Rijk. Met behulp van de provinciale subsidie en de inzet van partners in het veld zijn er nu 30 GBT-scholen in Limburg gerealiseerd. Gedeputeerde Marc van Caldenberg o.a. voor de Sociale Agenda: ‟Dit is een prachtige prestatie. Ik ben trots op wat er bereikt is en dank iedereen die daaraan heeft bijgedragen. Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat er echt nog veel werk aan de winkel is. Er gaan in Limburg helaas nog te veel kinderen met honger of ongezond eten naar school. Daarom is het van essentieel belang dat we blijvende steun ontvangen van het Rijk om het aantal Gezonde Basisscholen van de Toekomst verder uit te breiden. Alleen op die manier kunnen nog meer kinderen in Limburg de kans krijgen om gezonder op te groeien. Als Provincie Limburg blijven we ons hier actief voor inzetten.”

Viering van de mijlpaal

De Provincie Limburg laat de mijlpaal van het bereiken van de 30ste gezonde basisschool van de toekomst in Limburg niet onopgemerkt voorbij gaan. Alle aangesloten basisscholen ontvangen later deze maand een appelboompje. Gedeputeerde Marc van Caldenberg: ‘’Een appelboom staat symbool voor vertrouwen en dankbaarheid. Ik ben namelijk trots op al die mensen die zich dagelijks inzetten om het verschil te maken voor de gezondheid van onze kinderen in Limburg.″


Zie ook

De Provincie Limburg laat de mijlpaal van het bereiken van de 30ste gezonde basisschool van de toekomst in Limburg niet onopgemerkt voorbij gaan. Alle aangesloten basisscholen ontvangen later deze maand een appelboompje. De leerlingen van basisschool De Letterdoes kregen vandaag uit handen van gedeputeerde Marc van Caldenberg het eerste appelboompje.