Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) maakt uitbreiding Risk Factory Limburg-Noord naar voortgezet onderwijs mogelijk

23 mei 2024

Vanuit het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg is besloten 1 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de Risk Factory Limburg-Noord. Dit bedrag draagt bij aan de doorontwikkeling van de Risk Factory met de doelgroep middelbare scholieren. Voor WRL is deze uitbreiding naar het voortgezet onderwijs een mooie kans en logische stap in het streven om waterbewustzijn en waterweerbaarheid in Limburg te verhogen.

Michael Theuns, gedeputeerde Provincie Limburg:

In 2023 is op initiatief van WRL het scenario ‘Waterveiligheid’ gerealiseerd. Dit heeft een significante impact op het waterbewustzijn en de waterweerbaarheid van met name de jongeren en de senioren in onze regio. We zijn verheugd om als een van de initiërende partners de ontwikkeling naar het voortgezet onderwijs mogelijk te maken, mede dankzij een financiering van 1 miljoen euro

Het belang van een doorlopende leerlijn in risicobewustzijn en weerbaarheid, wetenschappelijk onderbouwd en essentieel voor de toekomst van onze regio, wordt steeds duidelijker. In een tijd van crisis, waarin onze jeugd en ouderen meer dan ooit geconfronteerd worden met uitdagingen, biedt de uitbreiding van de Risk Factory naar het voortgezet onderwijs een noodzakelijke stap. Meer informatie over de exacte plannen en details van de uitbreiding worden binnenkort bekendgemaakt.

Vijf jarig jubileum Risk Factory

Vijf jaar geleden opende de Risk Factory Limburg-Noord haar deuren voor de eerste basisschoolleerlingen. Sindsdien hebben meer dan 12.500 leerlingen en senioren deelgenomen aan programma's over gezondheid en veiligheid, waar risico's worden ervaren en handelingsperspectief wordt geboden De Risk Factory is een wetenschappelijk bewezen concept dat levensechte ervaringen biedt en daarmee de kijk op risico's verandert. De doorlopende leerlijn van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs en senioren is cruciaal voor een effectieve aanpak van risicobewustzijn en weerbaarheid. Daarnaast opent het de weg naar bredere realisatie van waterbewustzijn en waterweerbaarheid in de hele regio.

Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL)

Programma WRL is na de extreme neerslag van de zomer van 2021 opgestart. Het doel van het programma is om de bewoners van Limburg in de toekomst beter te beschermen en voor te bereiden op extreme wateroverlast. Binnen het programma WRL zijn de Limburgse overheden (gemeenten, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en het Rijk) samen aan de slag dit voor elkaar te krijgen.