Nieuwe Pater Sangersbrug: een duurzame verbinding

23 mei 2024

Donderdag 23 mei is een belangrijke stap gezet in de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland: de ondertekening van een intentieovereenkomst voor de vernieuwing van de Pater Sangersbrug. Sinds 1952 verbindt deze brug Maaseik (BE) en Echt-Susteren (NL) en speelt daardoor een cruciale rol in de grensoverschrijdende mobiliteit. Door de veroudering en hoogwaterschade van 2021 is de brug aan vervanging toe. Daarom komt er een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige Pater Sangersbrug.

Aan de Gemeenschappelijke Maas werken Vlaanderen en Nederland al heel wat jaren samen. Het gemeenschappelijk beheer van de rivier heeft geleid tot een succesvolle samenwerking op het gebied van waterbeheer en infrastructuur. Deze sterke band en gedeelde ervaring worden nu voortgezet in het project voor de nieuwe Pater Sangersbrug. Zo blijft de grensoverschrijdende samenwerking aan de Gemeenschappelijke Maas een voorbeeld voor andere regio’s.

Ondertekening intentieovereenkomst

De intentieovereenkomst werd ondertekend door vertegenwoordigers van de Gemeente Echt-Susteren, Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg (NL), Waterschap Limburg (NL), Maatschappij Limburg en De Vlaamse Waterweg nv. Met deze overeenkomst bevestigen alle betrokken partijen hun inzet voor de verdere samenwerking en de succesvolle voltooiing van dit belangrijke grensoverschrijdende project, dat een nieuwe impuls zal geven aan de mobiliteit en veiligheid in de regio. Vlaanderen trekt 20 miljoen euro uit voor dit project. Daarnaast draagt het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bij met een bedrag van 6.060.000 euro, als onderdeel van het Vlaamse EFRO-programma dat duurzame groei en de Europese Green Deal ondersteunt.

Bereikbaar en toegankelijk Limburg

"De Provincie Limburg wil een bereikbaar en toegankelijk Limburg. Voor iedereen, want elke Limburger telt. Limburgers moeten zich op een veilige manier kunnen verplaatsen voor school, werk, en vrije tijd. Dat vinden we belangrijk”, aldus gedeputeerde Jasper Kuntzelaers van Mobiliteit. “Vanwege het grote belang van grensoverschrijdend verkeer is het nu tijd om deze brug, na jaren van trouwe dienst, te vervangen en te moderniseren, zodat hij kan blijven voldoen aan de eisen van de hedendaagse infrastructuur en de toekomstige generaties. Het vervangen van de Pater Sangersbrug zal niet alleen de verkeersveiligheid en -doorstroming verbeteren, maar ook bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van onze regio. Dat geldt zowel voor Belgisch als Nederlands Limburg.”

Fietsverbeteringen

Op vlak van mobiliteit, comfort en verkeersveiligheid vormt de nieuwe brug een kans voor het verbeteren van de fietsverbinding tussen Maaseik en Roosteren én het op de brug realiseren van een betere afscheiding tussen de kwetsbare verkeersdeelnemers en het gemotoriseerd verkeer. Aan de kant van Maaseik wordt het fietspad naar de brug voorzien van een fietssnelweg. Tevens komt er een veilige fietsoversteek ter hoogte van de snelheidsremmer die nodig is om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer af te remmen van 80 km naar 60 km/uur.

185 meter lang

De nieuwe brug wordt 185 meter lang, dat is maar liefst 33 meter langer dan de huidige brug, en 21 meter breed. Omdat de nieuwe brug op een andere locatie wordt gebouwd, kan de huidige brug in dienst blijven tijdens de werken. Hierdoor blijft de hinder beperkt. De verbinding Maaseik – Roosteren zal slechts beperkt onderbroken zijn om de wegen aan te sluiten.