Week van de Circulaire Economie 2024

12 maart 2024

Laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt. Dat staat centraal tijdens de landelijke Week van de Circulaire Economie, van 11 t/m 16 maart 2024.

Ook in Limburg wordt er door tal van bedrijven en organisaties hard gewerkt aan het circulair maken van onze economie.

“Een circulaire economie betekent onder andere dat we onze grondstoffen zo goed mogelijk gebruiken én hergebruiken, waardoor er nauwelijks nog afval ontstaat”, aldus Stephan Satijn, gedeputeerde Economie bij Provincie Limburg.

“Ik ben er trots op dat we in Limburg al hard aan de circulaire weg timmeren. Er zijn tal van ondernemers die grondstoffen hergebruiken om nieuwe producten en materialen te maken en zo afval voorkomen. Ook bedenken zij hier steeds weer nieuwe innovatieve oplossingen voor. En dat is goed nieuws voor ons, onze leefomgeving én onze economie!”

Hoe we in Limburg omgaan met circulariteit, laten wij u in de komende maanden zien via allerlei filmpjes op LinkedIn en Facebook. U zult zien dat circulariteit al binnen veel verschillende en vaak ook verrassende werkvelden wordt toegepast. We trappen tijdens de Week van de Circulariteit af met een filmpje over … blauwe bessen.

Coalitieakkoord 2023-2027: Elke Limburger telt!

Circulariteit is een van de vele veranderingen de op ons afkomen en ons uitdagingen én kansen biedt. Conform het coalitieakkoord 2023-2027: Elke Limburger telt! streven we naar een circulaire samenleving in 2050, met als tussenstap 50% minder gebruik van grondstoffen (mineralen, metalen en fossiel) in 2030. Het doel van het bestuur van Provincie Limburg is om bij te dragen aan een duurzaam en circulair Limburg vanuit maatschappelijk verantwoorde innovaties en ondernemerschap.

Meer informatie

De landelijke week van de circulaire economie wordt georganiseerd door het Versnellingshuis Nederland Circulair. Op hun website kunt u zien welke activiteiten er tijdens de Week van de Circulaire Economie worden georganiseerd in onder andere Limburg.

Wilt u meer weten over circulaire economie binnen de Provincie Limburg? Kijk dan op onze pagina 'Circulaire economie'.