Startersleningen zeer succesvol

28 maart 2024

In 2023 zijn maar liefst 799 Startersleningen verstrekt, dit is een absoluut record. Met de Startersleningen maken we het mogelijk om starters een steuntje in de rug te bieden bij de aanschaf van hun eerste woning. Doordat meer starters een koopwoning hebben gekocht, zijn er ook meer huurwoningen vrijgekomen. Dit zorgt voor een betere doorstroming op de Limburgse (huur)woningmarkt. De totale hoofdsom van verstrekte leningen (gemeentelijk en provinciaal deel samen) bedroeg 30,7 miljoen euro.

Sinds de start in 2007 is de regeling Startersleningen Provincie Limburg effectief gebleken. Er zijn over heel Limburg in totaal ruim 5500 leningen verstrekt. Vrijwel alle Limburgse gemeenten hebben in 2023 een toename gezien van het aantal verleende Startersleningen.
De enorme toename van het aantal leningen in 2023 is voor een groot deel het gevolg van een (tijdelijke) daling van de woningprijzen op de Limburgse woningmarkt en door een stabiele hypotheekrente in 2023. Er kwamen hierdoor meer woningen beschikbaar binnen de maximale koopsom (280.000 euro) van de Startersleningen.

Gedeputeerde Theuns:

De starterslening is een succes en dat is mooi. Met deze regeling helpen we namelijk niet alleen starters bij de aankoop van hun eerste huis, maar zorgen we er ook voor dat de woningmarkt in beweging is.

Startersleningen

De Starterslening is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen het bedrag dat een starter maximaal kan lenen op basis van het inkomen en de aankoopkosten van de woning. Provincie Limburg en gemeenten werken hierin samen. Sinds 2021 kan in alle Limburgse gemeenten een Starterslening aangevraagd worden. De lening wordt verstrekt via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De looptijd van de Startersleningen is tot en met 31 december 2027. Kijk voor meer informatie op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Het provinciale krediet voor uitvoering van de Startersleningen in 2024 is met 12 miljoen euro opgehoogd. Het totale krediet van de Startersleningen bedraagt daardoor 94,3 miljoen euro. De maximale koopsom van de woningen die gefinancierd kunnen worden met de Starterslening 280.000 euro. De verhouding van de gemeentelijke en provinciale bijdrage blijft gehandhaafd op 25%-75%.

Voortgangsrapportage 2023

Kijk hier voor de uitgebreide voortgangsrapportage van de Startersleningen in 2023.