Nieuwe LEADER periode start voor Limburg

18 maart 2024

Vanaf 19 maart 2024 tot en met 3 januari 2028 wordt het LEADER-programma opengesteld voor subsidieaanvragen. LEADER is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan een vitaal platteland. Inwoners, ondernemers en organisaties in de regio’s Weerterland en Zuid-Limburg met een projectidee voor een toekomstbestendig platteland kunnen vanaf 19 maart 2024 subsidie aanvragen. Voor de periode 2023-2027 komt 4,3 miljoen euro subsidie beschikbaar voor Limburg.

Zuid-Limburg en Weerterland

Limburg heeft twee LEADER-gebieden: Zuid-Limburg en Weerterland. Voor de regio Zuid-Limburg, bestaande uit de gemeenten in Maastricht en Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg, is vanuit de Europese Unie 1,8 miljoen euro beschikbaar. De Provincie Limburg en de gemeenten doen hier een extra investering van 1 miljoen euro bovenop.
Voor de regio Weerterland, die bestaat uit de gemeenten Weert (met uitzondering van het centrum), Nederweert en Leudal, is vanuit de Europese Unie 1,2 miljoen euro beschikbaar. De Provincie Limburg en de gemeenten doen hier een extra investering van 550.000 euro. De subsidie bedraagt 55% van de totale projectkosten.

Jasper Kuntzelaers, gedeputeerde Landbouw Provincie Limburg is blij dat de uitvoering van het LEADER-programma van start gaat: "De leefbaarheid van het platteland en de natuur staan onder druk. We zijn blij met de financiële stimulans vanuit onder andere Europa voor het platteland in Limburg. Het mooie aan LEADER is dat de bewoners zelf bepalen wat belangrijk is in hun omgeving. Daar zit ook de kracht van dit programma."

Uitvoering

Initiatieven die voldoen aan de LEADER-voorwaarden komen in aanmerking voor een subsidie die zijn vastgelegd in de Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS). In de LOS staat welke doelstellingen belangrijk zijn. Voor beide gebieden is deze LOS geschreven in samenwerking met vele partijen uit de streek. Dan gaat het om organisaties vanuit landbouw, natuur, recreatie, energiecoöperaties, sociaal domein en natuur- en milieueducatie. Ook bewoners hebben tijdens twee bewonersavonden aangegeven wat zij belangrijk vinden.
Gedeputeerde Staten hebben op 31 oktober 2023 beide Lokale Ontwikkelingsstrategieën vastgesteld. Daarbij hebben zij ook voor elke regio een commissie ingesteld die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het programma. Dit is de Lokale Actie Groep (LAG), die bestaat uit inwoners die actief bijdragen aan het bevorderen en verder brengen van lokale initiatieven. Zij beoordelen de subsidieaanvragen en helpen de initiatiefnemers van idee tot uitvoering. Ze brengen expertise in en leggen verbindingen tussen initiatieven, personen en organisaties.

Subsidie aanvragen en meer informatie

Kijk op de websites van LEADER Weerterland en LEADER Zuid-Limburg voor alle informatie en de voorwaarden voor het aanvragen van deze subsidie.