Netwerkdag N4 in Gouvernement

27 maart 2024

"Iets over dat je vanuit de lucht ziet, dat grenzen door mensen getrokken strepen zijn, maar dat ze bij een incident of crisis ineens echt blijken te bestaan?" Met deze woorden ontving gouverneur Roemer woensdag 20 maart jongstleden tientallen ‘crisisbeheersers’ uit de grensregio’s in de Statenzaal van het Gouvernement. Op slechts enkele meters van het lijvige boekwerk van het Verdrag van Maastricht 1992 werd ‘Europa gelebt’ door N4 (Netwerk Nederland NRW Niet-politie gerelateerde Crisisbeheersing) tijdens hun jaarlijkse netwerkdag.

De gouverneur prees het N4 netwerk en de betrokkenheid van de deelnemers voor de veelheid aan initiatieven die eruit ontstaan of er juist in samen komen. Graag zou hij die lijn ook doorgetrokken zien naar de bestuurlijke lagen.


Naast ‘in Krisen Köpfe kennen‘ blijkt het aansluiten bij N4 ook echt thema’s verder te brengen. Zo bleek uit een interviewronde, waarin enkele leden van de Kerngroep N4 berichtten hoe thema’s uit de vorige editie van 2023 in Münster zijn opgepakt. Er is een plan gemaakt voor een opleidingsmodule voor grensliaisons, waarbij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) een prominente rol pakt. Verschillen in (grootschalige) acute zorg zijn in kaart gebracht en het digitale samenwerkingsplatform van N4 is verder uitgebouwd. Geïnteresseerd volgde de gouverneur deze interviews en was aangenaam verrast door de dynamiek in dit werkveld.

Beide verantwoordelijke ministeries schetsten aansluitend de belangrijkste ontwikkelingen in crisisbeheersing in het eigen (Bundes-)land.

In de middag werden de deelnemers door middel van een soort ‘museumtour’ langs diverse projecten en activiteiten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking van meldkamers, acute zorg, brandweer en crisisbeheersing geleid. ‘Inspirerend’ was een veelgehoorde reactie van de ‘museumbezoekers’.

Als kers op de taart was er aan het eind van de middag een interessante rondleiding door het gouvernement, dat ondanks z’n relatief jonge leeftijd heel veel geschiedenis ademt.