Landelijk samenwerken aan brede welvaart

Gepubliceerd op 26 maart 2024 (om 12:13)

Op 27 en 28 maart ontmoetten 131 leden van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart elkaar. In ons gouvernement inspireerden de deelnemers elkaar en deelden zij kennis. Zo helpen ze elkaar effectiever te sturen op beleid voor brede welvaart in hun regio.

In overheidsbeleid en bestuursakkoorden komt brede welvaart steeds vaker terug als opgave én als manier van werken. Waar men vroeger bij het woord ‘welvaart’ al snel dacht aan de euro’s die verdiend worden, kijkt ‘brede welvaart’ naar alle zaken die mensen van belang vinden voor de kwaliteit van leven. Daarmee raakt het alles wat mensen van waarde vinden voor hun leven. Gezondheid, sociale contacten, de kwaliteit van voorzieningen, een schone en veilige leefomgeving en baanzekerheid dragen allemaal bij aan onze brede welvaart.

Brede welvaart als kompas

Gedeputeerde Elianne Demollin-Schneiders legt uit:

Alles wat wij als overheid doen is om de kwaliteit van leven voor onze inwoners te verbeteren. Het gaat om de mensen. Het begrip ‘Brede welvaart’ biedt ons een brede kijk op het welzijn van bewoners en de gebieden waarin zij leven.

"Het werkt als een kompas om in verschillende beleidsvelden een richting uit te zetten. Doel is dat bestuurders goede afwegingen kunnen maken tussen de economische, ecologische en sociale impact van beleid. Voor de mensen hier en nu, maar ook voor toekomstige generaties en voor mensen elders. De toepassing van een breed welvaartsperspectief heeft veel te bieden. Maar hoe maken we die slag van ambitie naar actie? Hoe kan brede welvaart als afwegingskader en (kies)kompas antwoord geven op de grote maatschappelijke transitieopgaven van het moment? Die vragen leven in veel (overheids)organisaties."

Het Nationaal Netwerk

Binnen de Provincie Limburg werkt het ‘Kennisteam Brede Welvaart’ aan de monitoring van brede welvaart in Limburg. Per regio zijn de opgaven op het gebied van brede welvaart anders. Er zijn veel kansen om door het land heen van elkaar te leren en niet ieder apart het (brede welvaarts)wiel uit te vinden. Via het Nationaal Netwerk en het bijbehorende Kennis- en Leerprogramma gaan Rijk en regio gezamenlijk op zoek naar antwoorden en oplossingen. Het Nationaal Netwerk ontmoette elkaar sinds 2021 al meerdere keren op dagen als deze.

Sturen op impact

Dit keer sprak het netwerk specifiek met elkaar over het thema 'Sturen op impact'. Hoe vergroten we het effect van beleid gericht op brede welvaart? En hoe wordt die impact ook meetbaar en
zichtbaar? Er stond een inspirerend programma op de planning. Een panelgesprek ging dieper in op de Regio Deals. Er waren praktische workshops over sturen op brede welvaart in grensregio’s, de toepassing van brede welvaart binnen de beleidscyclus, de waarde van menselijk perspectief en wat een regio of stad nu gelukkig maakt. Provincie Limburg blijft ook in kleinere werkgroepen door het jaar heen samenwerken aan specifieke thema’s als ‘bewoners in beeld’ en ‘oog voor de toekomst’. Brede welvaart is immers een belangrijk speerpunt in het coalitieakkoord ‘Elke Limburger Telt’.