Kuddebeheer Maaspark Ooijen-Wanssum van start gegaan

21 maart 2024

Het agrarisch bedrijf van de gebroeders Camps uit Blitterswijck verzorgt de komende 6 jaar de begrazing van het Maaspark Ooijen-Wanssum. Dit gebeurt in opdracht van Provincie Limburg en in samenwerking met Staatsbosbeheer. Jaarrond begrazing is nodig om het natuurgebied goed te laten ontwikkelen en helpt de omgeving veilig te houden in tijden van hoogwater. De definitieve gunning van de opdracht is inmiddels rond en de eerste 46 Hereford-runderen staan al te grazen.

Gedeputeerde Léon Faassen: “Hier is denk ik een veelbelovende samenwerking ontstaan. Agrarisch ondernemers uit de regio die aan de slag gaan om hun nabije achterland op orde te houden. Natuurontwikkeling en waterveiligheid in handen bij mensen voor wie de grond goed bekend is en letterlijk en figuurlijk dicht bij ze ligt.”

Aaneengesloten natuurgebied

Begin 2021 is de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum afgerond. Zo is een ruim 472 hectare groot gebied ontstaan: Maaspark Ooijen-Wanssum. Provincie Limburg en Staatsbosbeheer zijn beiden eigenaren van een deel van het gebied en werken samen om het als één gebied te beheren en te laten begrazen. Alleen op de buitengrens van het gebied staat een raster, zodat het als één grote begrazingseenheid beheerd kan worden. Dit vergroot de belevingswaarde, zorgt voor vrije natuurontwikkeling en maakt doelmatig beheer mogelijk. Wegen en paden zijn niet met hekken en rasters afgezet. Dankzij veeroosters wordt gezorgd voor een ongehinderde doorgang voor (fiets-, wandel- en auto) verkeer. Voor mindervaliden zijn speciale voorzieningen aangebracht.

Maasterrassen-landschap en waterveiligheid

In het gebied staat het oorspronkelijke Maasterrassen-landschap centraal en is de invloed van het water overal merkbaar. Beken, moerasbossen en met grondwater gevoede laagtes maken het tot een zeer gevarieerd gebied met een uitzonderlijke ecologische rijkdom. Eens in de zoveel tijd stroomt er Maaswater door het gebied. Bij hoge waterstanden stromen de hoogwatergeulen als eerste mee. Wanneer de waterstanden in de Maas verder stijgen, zal de gehele tien kilometer lange Maasarm van Ooijen tot Wanssum zich vullen. Waterveiligheid is in het beheer van het Maaspark dan ook een belangrijke factor. Zonder grazers of een andere vorm van beheer groeit het gebied dicht en dat kan gevaarlijk zijn bij hoogwater. De doorstroming van de Maas mag tijdens hoogwater nooit belemmerd worden door een teveel aan begroeiing. Ieder jaar voordat het hoogwaterseizoen begint moet de begroeiing er klaar voor zijn om het water veilig te kunnen laten doorstromen.

Optimale ecologische ontwikkeling gebied

Een optimale ecologische ontwikkeling van het rivier- en moeraslandschap in het gebied is van groot belang, geeft ook Provinciehoofd Peter van de Rijdt van Staatsbosbeheer aan: “Het Maaspark betreft een uniek en open uiterwaardengebied met veel potentie. Met deze kudde wordt een eerste aanzet gegeven voor een integraal natuurbeheer, door runderen met een natuurlijke uitstraling die past bij dit unieke gebied. Een uniek gebied dat ook zo door veel recreanten wordt beleefd.”

Begrazing komende zes jaar

Nu staan er 46 runderen te grazen. Uiteindelijk zal de kudde doorgroeien naar ongeveer 200, die de komende 6 jaar het gebied begrazen. De dieren zijn zelfredzaam en speciaal geschikt voor natuurterreinen die zijn opengesteld voor publiek.