Koninklijke onderscheiding voor burgemeester Manon Pelzer van de gemeente Bergen

Gepubliceerd op 21 maart 2024 (om 21:00)

Gouverneur Emile Roemer heeft vandaag de versierselen die horen bij een Koninklijke onderscheiding overhandigd aan mevrouw Manon Pelzer, burgemeester van Bergen. Manon Pelzer is tijdens haar afscheid als burgemeester bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar bijzondere verdiensten.

Manon Pelzer is sinds 2012 burgemeester van de gemeente Bergen. Als burgemeester van Bergen wist zij in turbulente tijden de rust in de lokale politiek te bewaren. Zij was daarbij een rots in de branding. Achter de schermen zorgde zij snel voor oplossingen voor problemen. Tijdens haar burgemeesterschap had zij nadrukkelijk aandacht voor de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Een platte organisatie met laagdrempelige contacten waren daarvan het resultaat. Daarnaast had zij veel oog voor integriteit. Tijdens de Coronapandemie en de wateroverlast in de zomer van 2021 toonde zij zich een doortastende crisismanager. Zij was als burgemeester zeer geliefd en kon rekenen op veel steun van de bevolking.. Het wel en wee van de gemeente Bergen ging haar na aan het hart.

Vrijwillig zet mevrouw Pelzer zich sinds 2018 in als voorzitter voor de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. In Limburg wist zij een uitzonderingspositie te realiseren binnen de Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie en zette een unieke grensoverschrijdende samenwerking op met de Belgische en Duitse koepelorganisaties voor amateurmuziek.

De combinatie van haar inzet als burgemeester van de gemeente Bergen én haar  inzet voor de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen op provinciaal niveau, hebben ertoe geleid dat een bevordering tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zeer passend is bij de afsluiting van haar carrière als burgemeester.