Provincie Limburg bekroond met EU-label 'Regional Innovation Valley'

26 juni 2024

De Provincie Limburg is door de Europese Unie bekroond met het prestigieuze label 'Regional Innovation Valley'. Deze toekenning onderstreept Limburgs leidende positie op het gebied van innovatie en biedt nieuwe kansen voor verdere groei en investeringen in de regio.

Limburg en zeven andere Nederlandse provincies

Op woensdag 19 juni 2024 maakte EU-Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Educatie en Jeugd, Iliana Ivanova, tijdens een plenaire vergadering van het Comité van de Regio's bekend dat 151 Europese regio's dit label ontvangen. Limburg is één van de acht Nederlandse provincies die met deze eer wordt beloond, naast Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland, Groningen en Drenthe.

Ontwikkelen innovatiepotentieel

Met de toekenning van het label 'Regional Innovation Valley' wil de EU regio's aanmoedigen om hun innovatiepotentieel verder te ontwikkelen en deep-tech innovaties te realiseren. Hiervoor zal EU-Commissaris Ivanova in 2025 een bedrag van 46 miljoen euro beschikbaar stellen via onder andere het Horizon Europe programma. Deze middelen zijn bedoeld om de Europese regio's te helpen bij het aanpakken van wereldwijde uitdagingen en het versterken van de concurrentiepositie van Europa.

Erkenning voor strategische beslissingen

De erkenning van Limburg als 'Regional Innovation Valley' bevestigt het succes van de strategische beslissingen die door de Provinciale Staten zijn genomen. Deze beslissingen omvatten investeringen in innovatieve initiatieven zoals de Brightlands campussen en deelname aan netwerken zoals het European Chemical Regions Network en het Vanguard Initiative. De provincie Limburg zal nu nog gerichter EU-middelen kunnen aantrekken om haar innovatiekracht te versterken.

Duurzame en concurrerende toekomst

Dit is de tweede belangrijke erkenning voor Limburg binnen korte tijd. Vorig jaar werd onze provincie namelijk gepromoveerd tot Innovation Leader op het Regional Innovation Scoreboard. Met deze successen blijft Limburg zich positioneren als een voorloper op het gebied van innovatie, klaar om haar potentieel in te zetten voor een duurzame en concurrerende toekomst.