Limburg presenteert propositie voor duurzame toekomst Chemelot

13 juni 2024

Provincie Limburg en de gemeenten Sittard-Geleen en Stein hebben vandaag in Den Haag de propositie ‘Limburgs bod voor een duurzaam Chemelot’ aangeboden aan demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK), en aangereikt aan beoogd premier Schoof, formateur Van Zwol en de fracties in de Tweede Kamer. Deze propositie is een volgende belangrijke mijlpaal in de inspanningen van de regio om de verduurzaming van Chemelot te versnellen en daarmee de waarde van het industriepark voor Limburg en Nederland te behouden.

De Provincie heeft eerder het belang van het veiligstellen van een duurzame toekomst voor Chemelot onder de aandacht gebracht in een brief aan de demissionair minister-president en de toen nog formerende partijen. De inhoud van die brief klinkt nadrukkelijk door in het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie. De voorbije weken is met inbreng van de toonaangevende bedrijven op Chemelot verder uiteengezet wat Rijk, bedrijfsleven en regio gezamenlijk zouden moeten doen om een duurzame toekomst van Chemelot te realiseren. Minister Adriaansens is hiervoor recent ook in Limburg op bezoek geweest en er wordt vanuit de Provincie volop geschakeld met haar ministerie om de gezamenlijke beelden te versterken.

Gezamenlijke inspanningen

“Met onze propositie laten we als regio zien wat we allemaal al doen om het industriepark een goede toekomst te geven, maar ook welke inspanningen we bereid zijn aanvullend te plegen”, vertelt economie-gedeputeerde Stephan Satijn. “Het succes daarvan is mede-afhankelijk van de bijdrage die de rijksoverheid levert, zowel financieel als ten aanzien van passende en consistente wet- en regelgeving. Ook dat maken we in de propositie inzichtelijk. Als ik kijk naar de manier waarop in de voorbije periode is samengewerkt, zowel tussen betrokken partijen binnen de regio als met het ministerie van EZK, dan ben ik optimistisch over de snelheid waarmee we een succesvolle toekomst voor Chemelot gestalte zullen kunnen geven.”

Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “We hebben de industrie in Nederland nodig. De sector zorgt voor banen en producten die we dagelijks gebruiken en maakt ons minder afhankelijk van andere landen. Chemelot is een belangrijk industriecluster voor Limburg en Nederland. Ik nam vandaag de propositie van de Provincie Limburg in ontvangst waarin een oproep staat om dit cluster versneld te verduurzamen. Ik ben blij met de inspanningen van de provincie. Deze propositie bevat waardevolle elementen waar het nieuwe kabinet zich over kan buigen.”

Nationaal belang

Met de vandaag gepresenteerde propositie maakt de regio duidelijk dat verduurzaming en daarmee het behoud van Chemelot een zaak is van nationaal belang. Zonder Chemelot wordt Nederland afhankelijker van het buitenland voor onmisbare grondstoffen en basismaterialen voor onder andere de maakindustrie en de bouwsector. Daarnaast heeft het chemiepark grote economische en maatschappelijke waarde voor Limburg, met 8.500 directe en 24.000 indirecte arbeidsplaatsen. Reden voor Provincie Limburg en de betrokken gemeenten om de eigen inspanningen verder te vergroten, maar ook om de noodzakelijke bijdrage vanuit de Rijksoverheid concreet te maken.

Een voorbeeld is de realisatie van een aftakking van de Delta Rhine Corridor naar Chemelot, zodat het chemiepark via pijpleidingen over de juiste (groene) grondstoffen kan beschikken. Daarnaast benadrukt de propositie het belang van tijdige oplevering van een nieuwe 380 KV-stroomaansluiting via het nieuwe elektriciteitsstation Graetheide. Dit is cruciaal om Chemelot minder afhankelijk te maken van aardgas als warmtebron voor chemische processen. Ook wordt gepleit voor een gelijk speelveld voor de basisindustrie in Europa. Nu worden bedrijven te vaak geconfronteerd met extra heffingen en regels in Nederland en met steeds wisselende wetgeving. Dat maakt het lastig om grote investeringen te doen, die over een lange periode moeten worden terugverdiend.

Het Limburgs bod voor een duurzaam Chemelot kan wat de regio betreft de basis vormen voor een convenant waarin ieders bijdrage aan de route richting een toekomstbestendig Chemelot wordt vastgelegd.

Lees meer over de duurzame toekomst van Chemelot in de propositie ‘Limburgs bod voor een duurzaam Chemelot (pdf, 5.8 MB)’.