Erepenning van de Provincie Limburg voor Nick Bos

20 juni 2024

Nick Bos heeft vandaag tijdens een bijeenkomst in het Center Court op de Chemelot Campus de Erepenning van de Provincie Limburg ontvangen. Deze werd uitgereikt door gouverneur Emile Roemer. Bos kreeg de onderscheiding bij gelegenheid van zijn komend afscheid als vicevoorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht en uit waardering voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de Limburgse kenniseconomie en van de Brightlands-campussen in het bijzonder.

Nick Bos is een van de grondleggers van de campussen in Limburg en van het Brightlands-innovatie-ecosysteem. Onder zijn leiding is samen met het Maastricht Universitair Medisch Centrum, Zuyd Hogeschool en Fontys Hogescholen het partnerschap ‘Kennis-As Limburg’ gesmeed. Daarmee een stevig research-fundament onder de ontwikkeling van de vier campussen is gelegd.

Maatschappelijke meerwaarde

Hij is in staat om over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken en het belang van de regio een volwaardige plaats te geven. Hij is grensverleggend in zijn benadering om als universiteit verder te kijken dan alleen de vestigingsplaats Maastricht. Door als universiteit met de campussen de provincie in te gaan en ook in Venlo volwaardig academisch onderwijs aan te bieden, is de maatschappelijke waarde van de Universiteit Maastricht voor Limburg extra toegenomen. Dat tot stand brengen, heeft visie, moed en doorzettingsvermogen gevraagd.

Mede dankzij zijn inspanningen is er nu een eigen bètafaculteit. Deze vormt de thuisbasis voor vele campus-gerelateerde opleidingen en onderzoeksinstituten en is de academische inbedding van de Einstein Telescope. Zijn werk heeft er stevig aan bijgedragen het Maastrichtse UMC+ internationaal toonaangevend is. Ook is met de Brightlands Maastricht Health Campus een valorisatiemodel (waardecreatie uit kennis) gekozen dat een voorbeeld is geworden voor meerdere kennisinstellingen in den lande.

Gouverneur Emile Roemer: “Nick Bos heeft in verschillende functies gebouwd aan de ontwikkeling van de Limburgse kenniseconomie. Daarmee heeft hij Limburg op de kaart gezet en daarvoor zijn wij hem zeer dankbaar.

Erepenning van de Provincie Limburg

De Erepenning van de Provincie Limburg is een exclusieve onderscheiding die wordt toegekend aan personen die op enigerlei manier zeer uitnemende verdiensten verworven hebben voor de provincie Limburg en haar bevolking. Er moet bij deze verdiensten sprake zijn van een provinciale uitstraling en ze dienen van zeer bijzondere aard te zijn.