Herman en Annelies van Rens zijn ‘Limburger van Verdienste’

9 juli 2024

Herman van Rens en Annelies van Rens-Wilms zijn door Gedeputeerde Staten benoemd tot Limburger van Verdienste. Zij kregen de onderscheiding vandaag uitgereikt door gouverneur Emile Roemer, uit waardering voor hun grote inzet voor het historisch onderzoek naar en de geschiedschrijving over de Joden en Sinti in Limburg.

De uitreiking vond plaats in centrum Stegen 35 in Beek, na afloop van een lezing door het echtpaar Van Rens.

Historisch onderzoek

Herman en Annelies van Rens geven leiding aan het Holocaust Informatie Centrum Limburg en zijn al vele jaren bijzonder actief op het gebied van het historisch onderzoek naar en de geschiedschrijving over de Joden en Sinti in Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog: een zwarte bladzijde uit de historie van onze provincie.

De heer en mevrouw van Rens hebben vele publicaties op hun naam staan (onder andere ‘Vervolgd in Limburg - Joden en Sinti in Nederlands Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog’ en ‘Tussenstation Cosel - Joodse mannen uit West-Europa naar dwangarbeiderskampen in Silezië’). Ze organiseren daarnaast reizen naar Polen en herdenkingen, bijvoorbeeld in het Poolse Cosel in 2016 en in Maastricht in 2022. Het Limburgse monument voor gedeporteerde Limburgse Joodse mannen in Cosel is vooral dankzij hun voortrekkersrol tot stand gekomen.

Met de lezingen die de heer en mevrouw Van Rens verzorgen door heel Limburg, dragen zij hun kennis actief uit. Gouverneur Emile Roemer: “Met hun werk hebben Herman en Annelies van Rens het drama van de Jodenvervolging in Limburg nauwkeurig in beeld gebracht. Daarmee hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de Limburgse geschiedschrijving, waarvoor Limburg hen zeer erkentelijk is. ”

Limburger van Verdienste

De Limburger van Verdienste is een exclusieve onderscheiding en wordt toegekend aan personen die zich op wat voor manier dan ook verdienstelijk hebben ingezet als ambassadeur op een specifiek maatschappelijk gebied voor Limburg en haar bevolking. Er moet daarbij sprake zijn van een speciale zichtbaarheid, uitstraling en/of buitengewone voorbeeldfunctie, die niet in gelijke mate aan anderen op het betrokken terrein kan worden toegeschreven.


Annelies van Rens-Wilms (links in de foto) en Herman van Rens (rechts in de foto) zetten hun handtekening in het boek voor de onderscheiding 'Limburger van Verdienste', uitgereikt aan hen door gouverneur Emile Roemer (links in de foto) in het bijzijn van de burgemeester van Beek, Christine van Basten-Boddin (rechts in de foto)