Nederlandse en Belgische ministers onderstrepen belang Einstein Telescope tijdens werkbezoek

22 januari 2024

Het bezoek van de Vlaamse minister Jo Brouns en zijn Nederlandse ambtgenoot Robbert Dijkgraaf aan onderzoeksopstelling ET Pathfinder in Maastricht was dan misschien wel kort, de betekenis ervan was er een van formaat. Een paar dagen eerder had minister Brouns aangekondigd dat de Vlaamse regering 21 miljoen euro uittrekt voor ontwikkeling van technologie voor de Einstein Telescope.

Waarde

Nieuws dat volgens de Nederlandse minister Dijkgraaf nog maar eens onderstreepte hoezeer de Einstein Telescope ook in het buitenland aandacht en steun krijgt:  “Het is prachtig nieuws dat ook de Vlaamse collega’s nu geld uittrekken voor technologie- en kennisontwikkeling voor de Einstein Telescope. Ik zou deze telescoop heel graag naar het grensgebied tussen België, Duitsland en Nederland halen. De waarde van zo’n wereldtopinstrument voor de wetenschap en onze economieën is nauwelijks in geld uit te drukken. Door nu vast te investeren in de kennis en techniek die we nodig hebben wordt ons plan sterker, en vergroten we de kans de telescoop hier te kunnen bouwen. Ook jagen we innovaties aan. Dat is goed voor de economie, werkgelegenheid en kennispositie. “

De ministers werden bijgepraat door directeur Stan Bentvelsen van het projectbureau Einstein Telescope EMR, door professor Stefan Hild, projectleider van de ET pathfinder en door de phd-studenten Elise Van den Bossche (Vrije Universiteit Brussel) en Luise Kranzhoff (Maastricht University).

De gouverneurs van beide Limburgen (Jos Lantmeeters en Emile Roemer) benadrukten het belang van de komst van telescoop voor de regio: “Structureel investeren in duurzame innovatie en kennisontwikkeling biedt prachtige kansen voor de wetenschap, de technologiesector én het bedrijfsleven in deze grensregio’s. De komst van de Einstein Telescope zou een onmisbare schakel zijn in het toekomstige verdienmodel van de regio, van onze landen en van Europa.”

Grensoverschrijdend

Robbert Dijkgraaf prees de samenwerking over de grenzen: “We werken zo over de grenzen heen: van onze landen én van onze kennis. Ik vind deze samenwerking echt een schoolvoorbeeld van hoe je een Europees project vormgeeft. Met de Einstein Telescope ontwikkelen we baanbrekende technologie, ver voorbij van wat nu mogelijk is. Dat is van grote waarde voor de wetenschap en ook een enorme stimulans voor het concurrentievermogen van onze industrie. Studies laten zien dat we elke euro die we investeren drie tot vier keer terug kunnen verdienen. Ook is de verwachting dat de Einstein Telescope een paar duizend nieuwe directe en indirecte banen in het grensgebied oplevert. Voor werknemers van alle opleidingsniveaus. Niet alleen voor topwetenschappers, maar ook voor de vakmensen die de bouw en het onderhoud voor hun rekening nemen, of die in de regionale horeca.


Clean Room

Ministers Dijkgraaf (NL) en Brouns (BE) in de 'clean room' met professor Hild

Verdrag

De beide ministers en de gouverneurs Lantmeeters en Roemer bij het Verdrag van Maastricht