Natuurherstel vanuit de helikopter

19 januari 2024

De komende twee jaar krijgen 250 hectare in de Maasduinen en de Boshuizerbergen steenmeel vanuit een helikopter. Dit wordt gedaan door het Limburgs Landschap en Bosgroep Zuid Nederland met subsidie van de Provincie Limburg. De mineralen in het steenmeel verbeteren de bodem en zorgen voor meer vitaliteit in de bossen.

Herstel van de bodem

In bossen op droge zandgronden zorgen verzuring, verdroging en klimaatverandering voor minder vitale bossen, ook in Noord-Limburg. Steenmeel uitstrooien voegt mineralen toe aan de bosbodem zodat herstel kan optreden. De gebieden Rode Hoek, Eckeltse Bergen en Landgoed de Hamert in Nationaal Park De Maasduinen en Boschhuizerbergen krijgen zo’n 10.000 kg steenmeel per hectare. Hierin zitten essentiële mineralen als kalium, calcium en magnesium. Ook worden op grote delen boomsoorten aangeplant die helpen om de bosbodem weer meer in balans te brengen, zoals haagbeuk en linde. Door te kiezen voor helikopters wordt het steenmeel gelijk verdeeld over het gehele gebied, is er geen bodemdruk van machines in de kwetsbare natuurgebieden en is er zo min mogelijk verstoring voor insecten en dieren.

Rijk aan mineralen

In de bodem zitten van nature belangrijke mineralen voor bomen en planten. Op meerdere plekken hebben bossen het moeilijk, omdat er een tekort is ontstaan aan bepaalde mineralen. Door de voorraad essentiële mineralen weer aan te vullen en daarnaast meer variatie aan te brengen in boomsoorten, wordt de bodem weer hersteld. Het positieve effect van een bodemverbeterende maatregel duurt zeker 10 jaar. Steenmeel is van nature rijk aan kalium, calcium en magnesium die over lange tijd in de bosbodem terecht komen. Met behulp van de aangeplante rijkstrooiselsoorten kan deze bodem zich herstellen. Kijk voor meer informatie over de maatregelen en de plekken waar het bos wordt afgesloten op www.limburgs-landschap.nl/steenmeel/.

Meer natuur in beeld

Naast de Maasduinen en Boschhuizerbergen zijn er in De Meinweg en in Leudal ook zoekgebieden aangewezen waar de bodem verbeterd kan worden met steenmeel of rijksstrooiselsoorten. In totaal gaat het om 1100 hectare in de Meinweg, de Maasduinen, Boschhuizerbergen en Leudal. De eerste 250 hectares worden in de komende twee jaar hersteld.