Leerlingen van basisschool Op gen Hei planten honderden bomen in Landgraaf

24 januari 2024

Op woensdag 24 januari trokken 115 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 de laarzen aan. De bodem van vier hectare aan provinciale grond in Landgraaf was al voorbereid voor hun komst. Onder de kundige begeleiding van De Bosgroep Zuid-Nederland, Stichting Bosbeheer Landgraaf, IVN De Oude Landgraaf en IVN Ubach over Worms plantten zij honderden kleine boompjes. Door de organisaties wordt dit aangevuld met diverse struiken. De komende jaren groeit het gebied uit tot een kleinschalig landschap waarin een divers bos en open terrein elkaar afwisselen. Met deze plantactie is het ‘Jaar van het Bos’ officieel van start in Limburg!

Van grasland naar bos

In de gemeenten Landgraaf en Brunssum heeft de Provincie Limburg tien hectare natuurgrond. Dit ligt tegen het Natura 2000-gebied Brunssumerheide aan. Vier hectare hiervan waren grasland, maar worden nu aangeplant met diverse bomen. Er komen verschillende boskernen met daaromheen bosmantels en zomen die een zachte overgang naar het open terrein naast de bossen creëren. In het kleinschalige landschap wisselen een divers bos en open terrein elkaar af.

Boscompensatie

Eerder verdwenen in het Schutterspark bij Brunssum juist vier hectare bos. Hier stonden grotendeels Amerikaanse eiken. Om de unieke natuur in dat gebied te ondersteunen werden de bomen weggehaald en kwam er een mozaïek van droge heide, vochtige heide, kleinezeggenmoerassen en hellingveentjes voor in de plaats. Door het aanleggen van vier hectare bos in de omgeving is de hoeveelheid bos gelijk gebleven, maar de kwaliteit van de natuur verhoogd.

Natuurlijk bos

Er worden door de enthousiaste leerlingen en de samenwerkende organisaties zo’n 2.500 bomen en struiken per hectare geplant. Waar mogelijk is gekozen voor autochtoon plantmateriaal van lokale herkomst. Bij de selectie van soorten wordt rekening gehouden met hun positieve eigenschappen op de bodemontwikkeling en bestendigheid tegen wisselingen in klimaat. Door meerdere soorten te planten wordt het risico verlaagd op ziekten. Zo kan dit bos na de aanplant zichzelf ontwikkelen naar een natuurlijk bos. Zowel voor de gemeente Landgraaf als de Provincie Limburg is dit een voortvarende start van het ‘Jaar van het bos’.

2024 is ‘Jaar van het bos’

Bomen hebben een belangrijk maatschappelijk nut, dat varieert van de productie van zuurstof en hout tot wandelen langs de mooiste bospaadjes. Er zijn tal van organisaties betrokken bij het in stand houden en verbeteren van het bos in Nederland. In 2024 staan zij samen stil bij al het moois dat de Nederlandse bossen al bieden en ondernemen ze samen activiteiten om dit te versterken. Bijzondere aandacht is er voor terreinbeherende organisaties. Staatsbosbeheer viert tijdens het Jaar van het Bos haar 125-jarige bestaan. In heel 2024 vinden in Nederland allerlei activiteiten plaats om het belang van meer en beter bos onder de aandacht te brengen bij de verschillende organisaties en overheden. Ook in Limburg wordt extra aandacht gevestigd op het bos in 2024. Deze aanplantactie is het officiële startschot van dit feestelijke jaar.