Zowel Noord- als Midden-Limburg ontvangen miljoenen van het Rijk voor Regio Deal

9 februari 2024

Het ministerie van BZK heeft laten weten 10 miljoen euro toe te kennen aan Regio Noord-Limburg (rn-l) en 20 miljoen euro aan Samenwerking Midden-Limburg (SMK) voor investeringen in gezondheid en brede welvaart. Deze bijdragen zijn toegekend op basis van de aanvraag Regio Deals 5de tranche.

In oktober 2023 dienden zowel Midden- als Noord-Limburg een aanvraag voor een Regio Deal in bij het Rijk voor financiële ondersteuning op belangrijke thema’s in hun regio. Gedeputeerde Elianne Demollin-Schneiders vertelt:

De Provincie Limburg is bij beide aanvragen volwaardig partner. We zijn dan ook heel blij met de toekenning van deze impuls voor beide regio’s. Het toegekende bedrag voorziet niet in de volledige aanvraag, maar hiermee kunnen de samenwerkende partijen een mooie impuls geven aan het versterken van beide regio’s, waar uiteindelijk íedere Limburger van profiteert."

Waar gaat het geld naartoe?

In de aanvraag van de acht gemeenten van Regio Noord-Limburg ligt de focus op de thema’s: versterken kennis-ecosysteem en duurzaam ondernemen, talentontwikkeling, veiligheid, vitale gemeenschappen en positieve gezondheid. Uit recent onderzoek blijkt dat dit belangrijke focuspunten zijn voor Noord-Limburg. In de aanvraag van de zeven gemeenten van Samenwerking Midden-Limburg (SML) staat leefbaarheid, klimaat & landschap, onderwijs & arbeidsmarkt en economie centraal. De aanvragen worden nu verder uitgewerkt. Daarna volgt de toekenning van de financiële bijdrage van het Rijk. De regio’s willen zo snel als mogelijk aan de slag. Doel is om begin 2025 te starten met de uitvoering.

Regio Deal

In de Regio Deals werken Rijksoverheid en regio’s samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de regio. Juist op de plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Het kabinet heeft voor de Regio Deals 5de tranche € 384,6 miljoen uitgetrokken. Het Rijk betaalt maximaal de helft van elk benodigd bedrag. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen. De regio’s en samenwerkingspartners betalen ook mee. Noord-Limburg vroeg 20 miljoen en Midden-Limburg 26 miljoen van het Rijk ten behoeve van hun proposities van respectievelijk 40 en 52 miljoen.