Provinciebestuur bespreekt kansen voor samenwerking in Midden-Limburg

28 februari 2024

Het college van Gedeputeerde Staten bracht deze week een bezoek aan Thorn. Daar was het provinciebestuur te gast bij Samenwerking Midden-Limburg (SML) en maakte kennis met de burgemeesters en wethouders van Midden-Limburg.

Welke thema’s spelen er in de regio? En hoe verhouden die thema’s zich tot het provinciaal coalitieakkoord “Elke Limburger telt”? Daar sprak het college van Gedeputeerde Staten over met de gemeentebesturen uit Midden-Limburg. De regio presenteerde de speerpunten van Midden-Limburg en mogelijke kansen voor samenwerking met de provincie. Zoals in de transitie van het landelijk gebied, een toekomstbestendige economie, leefbare steden en dorpen en regionale kansen in energievoorziening. Ook werden de kansen vanuit de onlangs toegekende Regio Deal besproken.

Kennismakingen door de hele provincie

Midden-Limburg was de afsluiting van de kennismakingen die het college had met alle Limburgse gemeenten. Eerder had het college van Gedeputeerde Staten al soortgelijke gesprekken met de gemeenten uit de andere twee regio’s, Noord- en Zuid-Limburg. In Noord-Limburg bezocht het college vorig jaar de regiodag, georganiseerd door de Regio Noord-Limburg en de Noord-Limburgse gemeenten. In januari was het college aanwezig op de bestuurdersdag met alle gemeenten in Zuid-Limburg.