Karel Fiddelers is Limburger van Verdienste

5 februari 2024

Karel Fiddelers heeft vandaag uit handen van gouverneur Emile Roemer de onderscheiding Limburger van Verdienste ontvangen. Hij kreeg deze onderscheiding naar aanleiding van zijn afscheid als voorzitter van de Limburgse Vereniging Karnavals Artiesten (LVKA) en uit waardering voor zijn langdurige inzet voor de Limburgse vastelaovend en in het bijzonder voor het buutterednen. De eretekens behorende bij de Limburger van Verdienste werden hem overhandigd tijdens het Knoevelemint in het Gouvernement te Maastricht.

Afgelopen november is Karel Fiddelers teruggetreden als voorzitter van de Limburgse Vereniging Karnavals Artiesten (LVKA). Hij heeft deze functie 26 jaar vervuld. In 1972 deed hij voor het eerst zelf mee aan het Groot Limburgs Buuttekampioenschap; in 1980, 1982 en 1984 won hij de titel. Na die derde titel stopte hij als deelnemer. In 1979 ging hij deel uitmaken van het bestuur van de LVKA en vanaf 1997 vervulde hij de rol van voorzitter.

Het LVKA organiseert jaarlijks het Groot Limburgs Buuttekampioenschap. Ook organiseert de LVKA elk jaar de Limburgse Jeugdkampioenschappen voor buutterednen, dans en parodie.

Onder het voorzitterschap van Karel Fiddelers heeft de LVKA een professionaliseringsslag gemaakt. De LVKA ging onder zijn leiding zelf de organisatie van het Groot Limburgs Buuttekampioenschap ter hand nemen. Een vernieuwing die de heer Fiddelers doorvoerde was dat hij zelf de presentatie van de voorrondes en het kampioenschap van het Groot Limburgs Buuttekampioenschap voor zijn rekening nam.

Gouverneur Emile Roemer: “Het buutterednen is onlosmakelijk verbonden met de Limburgse vastelaovend en meer dan een kwarteeuw lang was Karel Fiddelers in onze provincie hét gezicht van de Buuttekampioenschappen. Daarmee heeft hij een belangrijke en fundamentele bijdrage geleverd aan de Limburgse vastelaovescultuur.”

Limburger van Verdienste

De Limburger van Verdienste is een exclusieve onderscheiding die wordt toegekend aan personen die zich verdienstelijk hebben ingezet als ambassadeur op een specifiek maatschappelijk gebied voor de provincie Limburg en haar bevolking. Er moet daarbij sprake zijn van een speciale zichtbaarheid, uitstraling en/of buitengewone voorbeeldfunctie.